Het ABC

Az ABC

klinkers

voorbeeld

uitspraak

betekenis

 aapaals a in sapvader
 áállals aa in maaghij staat
 eegyals e in menséén
 éévals ee in peenjaar
 iigenals ie in biet (kort)ja
 íírals ie in bier (lang)hij schrijft
 oottals o in potdaar
 óóraals oo in looduur/klok
 öötals u in dunvijf
 őőszals eu in neusherfst
 uutcaals oe in boek (kort)straat
 úútals oe in boer (lang)weg
 üüvegals ü in überhauptglas
 űűrhajóals uu in vuurruimteschip

medeklinkers

voorbeeld

uitspraak

betekenis

 bBudapestals b in bedBoedapest
 ccitromals ts in tsaarcitroen
 cscsakals tsj in tsjechslechts
 ddrágaals d in duurduur
 dzedzőals zz in pizzatrainer
 dzsdzsipals j in jeepjeep
 fforintals f in feestforint
 ggólals g in het Engelse 'goal'doelpunt
 gyGyőrals d in het Engelse 'during'Győr
 hhatals h in hemelzes
 jjanuárals j in januarijanuari
 kköszönömals k in kleindankjewel
 llámpaals l in lamplamp
 lylyukals j in Jangat
 mmagyarals m in mooiHongaars
 nnemals n in neenee
 nynyolcals gn in Bolognaacht
 ppirosals p in paardrood
 rrózsaals r in roosroos
 ssokals ch in chauffeurveel
 szszabadals s in samenvrij
 ttrónals t in troontroon
 tytyúkals tj in tjalkhen
 vvízals w in waterwater
 zzeneals z in zeemmuziek
 zszsemleals j in journaalhard bolletje
 
Copyright © Z. Pál Hongaars Taalbureau