Sándor Petőfi

Een van de groten van de Romantiek is Sándor Petőfi. Hij werd in 1823 in Kiskőrös geboren als Sándor Petrovics. Hij was een dichter van internationale faam en de vertegenwoordiger van de revolutionaire en populistische denkbeelden. Zijn eerste verzen verschenen in 1842. Kenmerkend is zijn eenvoudige, luchtige stijl. Uit vele honderden gedichten en dagboeken spreken de gevoelens en de politieke overtuiging van deze dichter. Zijn rusteloze aard bracht hem overal: eerst was hij militair, later acteur bij een rondreizend theatergezelschap en uiteindelijk trok hij naar Pápa op zoek naar schrijfopdrachten en leerlingen. Op een van zijn reizen kwam hij Júlia Szendrey tegen, met wie hij in september 1847 in het huwelijk trad.

Petőfi heeft lang uitgekeken naar de revolutie. In maart 1848 was hij de aanvoerder van de jongeren en tijdens de vrijheidsstrijd was hij de rechterhand van generaal Bem. Met hart en ziel streed hij voor de idealen van de revolutie: onafhankelijkheid van het Habsburgse rijk, afschaffing van het feodale stelsel, een zich op de grondwet baserende regering, vrijere burgerlijke verhoudingen en rechtsgelijkheid. Ook in 1848-1849 bleef Petőfi enorm productief, uit die tijd stammen wel honderd gedichten. Zijn laatste brief, gericht aan zijn gezin, schreef hij op 29 juli 1849. Hij is waarschijnlijk twee dagen later gestorven, tijdens zijn vlucht na de verloren slag bij Segesvár (Sighioara). Zijn lichaam is echter nooit gevonden.

Petőfi Sándor

A romantika egyik nagy alakja Petőfi Sándor. Eredeti nevén Petrovics Sándor, 1823-ban Kiskőrösön született. Nemzetközi hírnevű költő, a forradalmi demokratikus és plebejus népi eszmék képviselője. Első versei 1842-ben jelentek meg. Költészetére az egyszerű, világos stílus jellemző. Több száz verse és naplója híven tükrözi a költő érzéseit, politikai meggyőződését. Nyughatatlan természete miatt sokat vándorolt: először katona, később vándorszínész volt, majd tanítványok és másolómunka reményében Pápára ment. Vándorlásai során ismerkedett meg Szendrey Júliával, akit 1847 szeptemberében feleségül vett.

A költő évekig várta a forradalmat. 1848 márciusában a forradalmi ifjúság vezére, a szabadságharcban Bem tábornok szárnysegéde volt. Szívvel-lélekkel harcolt a forradalom eszméiért: a Habsburg-birodalomtól való függetlenségért, a feudalizmus felszámolásáért, alkotmányos kormányért, szabadabb polgári viszonyokért és jogegyenlőségért. Petőfi 1848-49-ben is rendületlenül írt, körülbelül száz verse származik ebből az időből. Utolsó, családjának írt levele 1849. július 29-i keltezésű. Valószínűleg két nappal később, az elvesztett segesvári ütközet után, menekülés közben érte a halál, de holtteste sosem került elő.

 


Vertaald door Edwin van Schie
 
 
Copyright © Z. Pál Hongaars Taalbureau